• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
młodzieżowe misje gospodarcze grafika

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to innowacyjny projekt realizowany  przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym. Tegoroczne spotkania zorganizowane w formule online odbywają się pod hasłem: „Scenariusze przyszłości rozwoju przemysłu lotniczego w subregionie kaliskim”.

Celami tegorocznej edycji są: promocja branży lotniczej w subregionie jako dobrego miejsca przyszłości zawodowej oraz rozwijanie kompetencji przyszłości u młodzieży.

W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski oraz studenci z Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, którzy podczas siedmiu wirtualnych spotkań warsztatowych z praktykami opracowują swoje pomysły. Uczestnicy poznają specyfikę branży lotniczej oraz tworzą scenariusze możliwych dróg jej rozwoju w perspektywie 10 lat. Wzmacniają  kompetencje przyszłości ze szczególnym naciskiem na krytyczne myślenie, działanie projektowe, ,współpracę zespołową, kreatywność oraz umiejętności cyfrowe . Poznają bieżące trendy w branży lotniczej. Współpracując w zespołach wypracowują efekty szkoleniowe.

Tegorocznymi Partnerami projektu są: Wielkopolski Klaster Lotniczy, REHAU Polska, Pratt & Whitney Kalisz, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o. o., MB Aerospace Technologies (Poland) Sp.z o.o., HS Kalisz sp. z o.o., ZAP-MECHANIKA Sp. z o.o., Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

Szkołami zaangażowanymi w inicjatywę są: I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół nr 2  w Ostrzeszowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie.

Całość działań finansowana jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Fotorelacja oraz aktualne wydarzenia z projektu dostępne pod linkiem: Facebook otwiera się w nowym oknie