• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

O rosnącym problemie spożycia alkoholu w Polsce, mówił w Belwederze prof. Andrzej Wojtyła, rektor Uniwersytetu Kaliskiego oraz naukowcy: prof. Witold Zatoński i dr Kinga Janik Koncewicz, podczas posiedzenia Rady ds. Ochrony Zdrowia. Rada zdecydowała, że kolejne, wyjazdowe posiedzenie, zorganizuje na Uniwersytecie Kaliskim.

Rada ds. Ochrony Zdrowia działa przy Narodowej Radzie Rozwoju. W środowym posiedzeniu, które zatytułowano „Alkohol – rosnący problem zdrowia publicznego. Co zrobić, aby to zmienić?”, uczestniczyli m. in. wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, prof. Janusz Heitzman z Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, czy prof. Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. W tym gronie swoje badania naukowe zaprezentowali m. in. naukowcy Uniwersytetu Kaliskiego – rektor, prof. Andrzej Wojtyła (,,Osłabienie polityki zdrowia publicznego wobec alkoholu”) prof. Witold Zatoński (,,Populacyjna ekspozycja na alkohol w Polsce”) i dr Kinga Janik – Koncewicz (,,Narastająca epidemia alkoholowej marskości wątroby w Polsce”).

Podczas dyskusji podkreślono, że nadmierne spożycie alkoholu jest istotnym problemem zdrowia publicznego. Konsumpcja alkoholu przekłada się na wiele niekorzystnych aspektów zdrowotnych, skutkuje także wzrostem przestępczości, liczby wypadków drogowych czy ryzykiem niepowodzeń w życiu społeczno–zawodowym.  

Zdaniem ekspertów niezbędne jest pilne wprowadzenie nowych rozwiązań zaradczych. które będą prowadzić do  ograniczenia zdrowotnych następstw alkoholu. W tym celu należy m.in. znowelizować ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na liście postulatów znajdują się rozwiązania z zakresu polityki fiskalnej (w tym wzrost akcyzy) oraz wprowadzenie ograniczeń w dostępie do produktów alkoholowych, np. poprzez ograniczenie punktów sprzedaży i wprowadzenie zakazu handlu alkoholem w określonych godzinach.

Ważnym elementem polityki zdrowia publicznego jest wdrożenie i finansowanie skutecznych kampanii edukacyjnych. Ponadto specjaliści opowiadają się za wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy alkoholu we wszystkich przestrzeniach publicznych, w tym w Internecie.

Rada zaplanowała, że jej kolejne, wyjazdowe posiedzenie, odbędzie się na Uniwersytecie Kaliskim, jesienią br. przy okazji Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny.