• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ustalenie programu studiów podyplomowych ,,Bezpieczeństwo informacyjne organizacji”, zatwierdzenie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, czy nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Piotrowi Psikusowi – między innymi takie uchwały podjął w czwartek senat Uniwersytetu Kaliskiego.

Członkowie senatu złożyli również gratulacje naukowcom Uniwersytetu Kaliskiego, którzy uzyskali kolejne stopnie naukowe – prezydent RP Andrzej Duda nadał Wioletcie Żukiewicz Sobczak tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Cezary Wojtyła uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, a Marcin Żurawski stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.