• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Dostęp do zawodów prawniczych w ujęciu dogmatyczno-prawnym”. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawników działające przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego z inicjatywy opiekun Koła dr Moniki Dudek. Wzięli w niej udział liczni studenci, przedstawiciele nauki i praktycy, a także władze Uniwersytetu Kaliskiego. Patronem konferencji był Rektor Uniwersytetu Kaliskiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Partnerem konferencji było Wydawnictwo C.H. Beck.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała opiekun SKNP UK dr Monika Dudek, która powitała gości honorowych i podziękowała za zainteresowanie wydarzeniem. Następnie głos zabrały Prorektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. Katarzyna Sygit i Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Ewa Szewczyk, które zaakcentowały doniosłość zorganizowanego wydarzenia.

Konferencja składała się z czterech części tematycznych przeplatanych dyskusją. Wśród prelegentów znaleźli się nie tylko studenci Uniwersytetu Kaliskiego, lecz również praktycy, w tym apl. adw. Michał Gościniak z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Wydarzenie umożliwiło zaprezentowanie perspektyw zawodowych absolwentów studiów magisterskich na kierunku prawo, stało się także okazją do wymiany doświadczeń dotyczących na przykład pracy asystenta prokuratora i sędziego.

Na koniec konferencji studenci Uniwersytetu Kaliskiego podziękowali opiekun naukowej SKNP UK dr Monice Dudek za dotychczasowe zaangażowanie, pomoc w organizacji konferencji oraz wszelkie dobro, jakim Pani opiekun dzieli się z nimi na co dzień. Wcześniej, w trakcie obrad wdzięczność za możliwość „studiowania prawa w Kaliszu” skierowana została do przedstawicieli władz Uniwersytetu Kaliskiego.

Warto dodać, że wydarzenie zbiegło się z wyborami rektorskimi. Rektorem Uniwersytetu Kaliskiego w kadencji 2024-2028 ponownie został wybrany prof. Andrzej Wojtyła, dotychczasowy rektor uczelni, który wsparł inicjatywę utworzenia kierunku prawo w UK. W związku z tym SKNP UK składa serdeczne gratulacje Panu Rektorowi, życząc realizacji wszelkich zamierzeń.

Fot. Bogumiła Owczarek