• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

 „Prawna problematyka współpracy zagranicznej miast partnerskich na przykładzie Kalisza”  to temat konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego, która odbyła się 10 czerwca 2024 r. Konferencja wpisuje się w obchody Święta Miasta Kalisza i jest efektem współpracy Instytutu Nauk Prawnych UK z władzami samorządowymi Kalisza.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. Andrzej Wojtyła. – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w otwarciu konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych naszego uniwersytetu. Zaledwie rok temu otrzymaliśmy decyzję, iż możemy kształcić studentów na kierunku prawo i dzisiaj widać wyraźnie, że była to dobra decyzja. Konferencja, którą mam przyjemność otworzyć, jest tego najlepszym dowodem.

Pierwszy panel konferencji poprowadziła prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk. W wystąpieniu „Prawnomiędzynarodowe podstawy współpracy zagranicznej miast partnerskich” prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (Instytut Nauk Prawnych UK), pomysłodawca i organizator konferencji, omówił źródła prawa międzynarodowego publicznego regulujące podstawy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego. Prof. dr hab. Marek Szewczyk (Instytut Nauk Prawnych UK) w wystąpieniu „Problematyka współpracy zagranicznej miast partnerskich w prawie krajowym” przedstawił podstawy prawa polskiego w zakresie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej jednostek samorządu terytorialnego.

Moderatorem obrad drugiego panelu była dr Samanta Kowalska – w nim korzenie trasnsgranicznej współpracy grodu nad Prosną przedstawił Tadeusz Skarżyński (Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych UK) w wystąpieniu „Historyczne tradycje współpracy zagranicznej Kalisza”. Z kolei Iwona Cieślak, z Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza, wygłosiła prelekcję nt. „Współpraca zagraniczna Kalisza z miastami partnerskimi – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Wśród konkluzji przyjęto m. in., iż proces budowania relacji międzynarodowych Kalisza utwierdza pozycję miasta na mapie samorządowej Polski, wzmacniając jednocześnie znaczenie we wspólnocie europejskiej.

Co ważne, podczas konferencji przedstawiono również perspektywy rozwijania dalszej owocnej współpracy władz samorządowych Miasta Kalisza z Instytutem Nauk Prawnych UK.


Fot. Bogumiła Owczarek, Tobiasz Dąbrowski