• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Prof. Wioletta Żukiewicz – Sobczak została powołana do Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce, powołanej przez ministra – Dariusza Wieczorka.

Stosowne zarządzenie ministra nauki ukazało się w dzienniku urzędowym. Radę ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce, tworzy 12 profesorów, o niekwestionowanym dorobku.

Do jej zadań należy: identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i  nauki, przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno – prawnych w tym zakresie, opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Rada ma również konsultować założenia związane z innowacyjnością z podmiotami zewnętrznymi, promować działania, podejmowane przez ministra w zakresie rozwoju innowacji i obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także wykonywać zadania zlecone przez ministra.

– To kolejna dobra wiadomość dla naszej uczelni – powiedział rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła. – Nasi naukowcy mają bardzo dobrą opinię w świecie nauki, co potwierdza nominacja prof. Wioletty Żukiewicz – Sobczak.