• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

XIV edycja programu Bezpieczna Kobieta

w dniach 30.01 – 28.03.2024 r.

Organizator szkolenia:

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Nauk Społecznych.

Koło Naukowe Komandos przy Wydziale Nauk Społecznych.

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KMP w Kaliszu.

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

Komitet Honorowy:

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Karolina Pawliczak

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie Czesław Tuła

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego nadinsp. Andrzej Szary.

Założenia organizacyjno – programowe

1. Cele szkolenia to:

 1. kształtowanie podstawowych umiejętności i zachowań z zakresu samoobrony,
 2. poprawa kondycji fizycznej i sprawności psychomotorycznej,
 3. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 4. zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej,
 5. zapoznanie z prawnymi i psychologicznymi aspektami samoobrony kobiet,
 6. zapoznanie z zasadami w ruchu drogowym,
 7. zapoznanie z przeciwdziałaniem przestępczości internetowej.

2. Uczestnicy szkolenia

         Szkolenie adresowane jest do grupy kobiet czynnych zawodowo, odczuwających potrzebę dokonania zmian w swoim stylu życia.

         W szkoleniu mogą uczestniczyć kobiety, które czują się zagrożone fizycznie, kobiety chcące podnieść swoją sprawność fizyczną oraz kobiety pracujące w różnych sytuacjach stresowych.

Udział w programie jest dobrowolny, bezpłatny dla osób zainteresowanych.

3. Metodyka

    Program realizowany będzie następującymi metodami:

 1. wykłady,
 2. warsztaty,

      3)  ćwiczenia praktyczne:

– ćwiczenia umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia fizycznego,

– ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i wzmacniające wszystkie grupy mięśni,

– ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony (w sytuacjach zagrożenia przemocą domową, zagrożenia agresją fizyczną na ulicy oraz w pomieszczeniach z wykorzystaniem różnych dostępnych przedmiotów do obrony własnej).

4. Ramowy program warsztatów

Lp.ZagadnieniaWykładĆwiczeniaWarsztatyLiczba godzin
1.Samoobrona 8  
2.Pierwsza pomoc przedmedyczna 2  
3.Aspekty prawne 2   
4.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym2   
5.Zajęcia z psychologiem  4 
6.Przestępstwa internetowe2   
7.Zagrożenia życia codziennego2   
8Zajęcia strzeleckie (grupy) po 2 godz. 6  
Razem816428

Miejsce: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4a.

Termin:30.01 – 28.03.2024 roku.

Czas: 2 x 45 min.

Liczba uczestników: 50 – 150 kobiet,

Ubiór: dowolny, strój sportowy.

Zajęcia z samoobrony: ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Zajęcia pomocy przedmedycznej: Dominik Kołaski

Zajęcia prawne: ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Zajęcia z psychologiem: dr Iwona Michniewicz

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym: dr Wiesław Jaszczur

Zagrożenie życia codziennego: dr Paweł Kamiński

Przestępstwa internetowe: asp. szt. Przemysław Wiączek

Zajęcia strzelecki: dr Wiesław Jaszczur, dr Zofia Marciniak,

Program kończy się wydaniem stosownych dyplomów dla wszystkich uczestniczek oraz gazu pieprzowego.

Uwagi

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w dniu 30.01.2024 roku podczas spotkania organizacyjnego w Uniwersytecie Kaliskim przy ul. Nowy Świat 4 (sala zielona) lub telefonicznie tel. kom: 604 505 830
 2. Zajęcia będą sie odbywać w godzinach popołudniowych i będą trwały 2×45 min.
 3. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
 4. Szczegółowe informacje udziela ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Program autorski, opracował:

ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

10 Dan

tel. kom: 604 505 830