• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

PRZEWODNICZĄCY:
Hubert Pietrasiak (Wydział Politechniczny)

I WICEPRZEWODNICZĄCY:
Eryk Kontecki (Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu)

II WICEPRZEWODNICZĄCY:

Klaudia Nowakowska (Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu)

SEKRETARZ:
Michalina Pikuzińska-Kaczmarek (Wydział Nauk o Społecznych)