• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Senat Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunek lekarski, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024. Nabór rozpocznie się już w maju, a naukę na pierwszym roku studiów rozpocznie 60 przyszłych medyków. Zainteresowanie kierunkiem już jest bardzo duże.  

Zgodnie z postanowieniem Senatu uczelni, rekrutacja na kierunek lekarski odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw. Kandydaci zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii. W  przypadku przedmiotów do wyboru Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wybiera wariant korzystniejszy dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 200. Do przyjęcia na studia w ramach limitu przyjęć zostaje zakwalifikowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, nie mniejszą niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Pierwszy etap rekrutacji – rekrutacja elektroniczna, rozpocznie się już 8 maja 2023 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r.

Jak podkreślają władze Akademii Kaliskiej, kształcenie przyszłych medyków to prestiż dla uczelni, ale też szansa dla regionu na zatrzymanie młodych ludzi na lokalnym rynku pracy. – Południowa Wielkopolska ma najniższy wskaźnik liczby lekarzy w kraju – 0,87 na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Wielkopolsce wynosi on 1,57, w Polsce 2,4, a w Europie 4,8 – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Prof. Wojtyła liczy na to, że studia podejmą głównie mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej i przyznaje, że zainteresowanie już jest bardzo duże. Aby zwiększyć ich szanse, od lutego wspólnie z Miastem uczelnia realizuje bezpłatne kursy przygotowawcze do matury dla blisko 460 uczniów kaliskich szkół.

Szczegółowe informacje na temat kierunku lekarskiego można znaleźć w Uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024 lub uzyskać, pisząc na adres: rekrutacja@akademia.kalisz.pl, dzwoniąc pod nr. tel. 62 76 79 520 lub osobiście w Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004.

Ponadto 30 marca br. Senat Uczelni podjął uchwały w sprawie:

 1. Nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Panu mgr. Pawłowi Zagórskiemu.
 2. Wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana dra Pawła Zagórskiego.
 3. Nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Pani mgr Agnieszce Marzenie Strumińskiej.
 4. Zmiany Regulaminu studiów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 5. Zmiany warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024.
 6. Ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia geopolityka o profilu praktycznym.
 7. Ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia zarządzanie o profilu praktycznym.
 8. Ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia zarządzanie o profilu praktycznym.
 9. Ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia logistyka o profilu praktycznym.
 10. Ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia zarządzanie i dowodzenie o profilu praktycznym.
 11. Zmiany Uchwały Nr 0012.269.V.2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2019 roku sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu obowiązujących w roku akademickim 2023/2024.
 12. Zmiany Uchwały Nr 0012.359.V.2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu obowiązujących w roku akademickim 2024/2025.
 13. Zmiany Uchwały Nr 0012.81.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujących w roku akademickim 2025/2026.
 14. Zmiany Uchwały  Nr 0012.145.VI. 2022 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujących w roku akademickim 2026/2027.