• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
AIP - ZDZ - Szkolenia - Baner - Główna

Dofinansowanie do usług szkoleniowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

UWAGA !!!  Już w lutym 2023 r. rozpocznie się nowy projekt dotyczący dofinansowania usług szkoleniowych dla osób indywidualnych (fizycznych), przyczyniających się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników. Można zdobyć nowe kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe w super atrakcyjnych cenach.

Pliki do pobrania:

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych: pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo, uczniów i studentów, w wieku aktywności zawodowej (18 – 64 lat), zamieszkujących i/lub pracujących na terenie podregionu kaliskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym.

Poziom dofinansowania

  • 89% (wkład własny uczestnika tylko 11%),
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla uczestnika: 4.500,00 zł.

ZDZ w ramach bezpłatnego wsparcia oferuje następujące wsparcie:

–    pomoc w zidentyfikowaniu aktualnych potrzeb szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,

–    dobór i indywidualne zaprojektowanie optymalnego zakresu i formy planowanych usług szkoleniowych,

–    wsparcie w zakresie aplikowania o dofinansowanie usług szkoleniowych,

–    wsparcie techniczne w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR), będącej narzędziem w procesie aplikowania i realizowania dofinansowanej usługi szkoleniowej,

–    pomoc w procesie rozliczenia dofinansowanej usługi szkoleniowej, –    rzetelne i profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych, gwarantujące podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji uczestników szkoleń.


Więcej informacji na temat szkoleń, praktyk oraz webinarów znajdziesz na stronie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP):

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/jednostki/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci/