• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Uroczysta inauguracja studiów MBA

Blisko 50 słuchaczy rozpoczęło w sobotę studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) w Akademii Kaliskiej. Tego dnia zainaugurowane zostały również studia podyplomowe dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Studia MBA każdego roku zyskują na popularności, szczególnie wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska. Są traktowane, jako naturalny krok w rozwoju kariery. Ich ukończenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnia m.in. do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Uroczysta inauguracja zajęć odbyła się w sobotę – słuchaczy, ale również zaproszonych gości powitała dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Beata Wenerska. Obecny na uroczystości był również rektor kaliskiej uczelni.

Cieszę się, że zdecydowaliście się państwo rozpocząć studia podyplomowe właśnie w Akademii Kaliskiej, która od dwóch lat jest pełnoprawną uczelnią akademicką – przyznał rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Obecnie kształcimy ponad 3200 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, mamy również ponad 600 słuchaczy studiów podyplomowych. Mamy warunki, by prowadzić takie studia mamy doskonałą kadrę doświadczonych wykładowców i naukowców. Chciałbym życzyć państwu, żebyście studiując w Akademii Kaliskiej zyskali jak najwięcej i żebyście miło wspominali pobyt w Kaliszu.

Wykład inauguracyjny – na temat pandemii koronawirusa – wygłosił gen. Andrzej Trybusz, a uroczystą inaugurację zaszczyciła swoją obecnością prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, która wspiera uruchomione studia dla podyplomowe dla pracowników KRUS. Z tej formy dokształcania skorzystało ponad 40 osób.