• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r., dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wizycie studyjnej w Technical University of Munich (TUM) oraz TUM International GmbH w Monachium. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem wizyt studyjnych, organizowanych w ramach projektu, jest poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w zakresie: 

 • konsolidacji uczelni, 
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
 • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, 
 • współpracy uczelni i instytutów badawczych, 
 • internacjonalizacji uczelni, 
 • komercjalizacji wyników badań, 
 • modeli uczelni, 
 • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. 

Wyjazdy studyjne organizowane są w celu zapoznania uczestników z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz kierunkami zmian w tym obszarze.

Technical University of Munich (TUM) jest jedną z najbardziej cenionych wyższych uczelni europejskich. W 2017 roku TUM zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów europejskich i jest bardzo wysoko oceniany na świecie ze względu na swoją aktywność naukową. Przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, wynikających z realizowanych badań naukowych, uczelnia współpracuje ściśle między innymi z takimi firmami jak BMW czy Siemens. Technical University of Munich ma wielu znanych absolwentów, wśród których jest 17 laureatów nagrody Nobla. Specjalnością̨ uczelni są̨ kierunki techniczne i przyrodnicze, jak np.: inżynieria lotnicza i kosmiczna, agronomia, architektura, browarnictwo, dietetyka, elektrotechnika. W ofercie studiów jest 130 kierunków na 13 wydziałach. Najwyżej w rankingach oceniane są kierunki związane z inżynierią̨ i informatyką. Uniwersytet współpracuje ze 175 uczelniami wyższymi na świecie.

Wizyta studyjna w Technical University of Munich składała się ze spotkań z osobami kluczowymi w wymienionych powyżej obszarach działalności uczelni. Spotkania rozpoczynały się prezentacją określonego aspektu działania uczelni, po której zawsze następowała ożywiona dyskusja uczestników szkolenia z prowadzącym. Wszystkie przeprowadzone w ramach wizyty spotkania odsłoniły bardzo nowoczesny model wyższej uczelni badawczej, który jest wyjątkowo atrakcyjny, nie tylko dla studentów i kadry uczelni, ale również dla miasta i jego mieszkańców oraz bardzo rozwiniętego w Bawarii przemysłu. Dodatkową korzyścią wizyty są kontakty nawiązane z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację strategii TUM, które mogą być wykorzystane w pracy w macierzystych uczelniach uczestników szkolenia.

Wizyta studyjna w TUM naprawdę robi wrażenie. Jest to nie tylko nowoczesny uniwersytet badawczy, ale również, jak sami siebie nazywają, Uniwersytet Przedsiębiorczości XXI Wieku (The Entrepreneurial University of the 21st Century). I jest to jak najbardziej uzasadnione określenie.