• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Struktura organizacyjna

Kierownik: dr inż. Leszek Szczupak (l.szczupak@uniwersytetkaliski.edu.pl)

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (m.skarzynski@uniwersytetkaliski.edu.pl)

dr hab. Paula Bajdor, prof. Uniwersytetu Kaliskiego (p.bajdor@uniwersytetkaliski.edu.pl)

dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego (w.ratajczak@uniwersytetkaliski.edu.pl)

dr hab. Maciej Stajniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego (m.stajniak@uniwersytetkaliski.edu.pl)

dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego (m.starostka-patyk@uniwersytetkaliski.edu.pl)

dr Edyta Kulawiecka (e.kulawiecka@uniwersytetkaliski.edu.pl)

mgr Sylwia Pietrzak (s.pietrzak@uniwersytetkaliski.edu.pl)

mgr Janusz Przybył (j.przybyl@uniwersytetkaliski.edu.pl)

mgr Aneta Szczepanowska (a.szczepanowska@uniwersytetkaliski.edu.pl)

Działalność Katedry logistyki i transportu

 1. Rozwijanie nauczania i działalność edukacyjna​.
 2. Udział w projektach badawczych oraz prowadzenie badań naukowych.
 3. Upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje w kraju i za granicą oraz udział w konferencjach naukowych.

Cele i zadania

 1. Formowanie teorii i praktyki logistyki stosowanej w przedsiębiorstwach w kontekście tworzenia praktycznych oraz teoretycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą,
 2. Ekonomika i organizacja logistyki przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych w zaopatrzeniu, magazynowaniu, produkcji, transporcie i dystrybucji.
 3. Ekonomika i organizacja logistyki związanej z komunikacja publiczną i usługami publicznymi.
 4. Stosowanie systemów informacyjnych oraz informatycznych w logistyce przedsiębiorstw.
 5. Modelowanie efektywnych łańcuchów logistycznych w przedsiębiorstwach i zarządzanie nimi.
 6. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtowania ich systemów logistycznych w kontekście rozwoju i dostosowania logistyki do standardów międzynarodowych.

Aktualności – 2024

Luty 2024

Wizyta studyjna w ramach Młodzieżowych Misji Gospodarczych w firmie Colian
https://www.facebook.com/mlodziezowemisjegospodarcze/posts/pfbid035CxYiTLjTryTSW5siAbFtHBdPKqPvSWy9m8t7tYgYP5XLJM1ciFkM9scvkKFhyXLl


Styczeń 2024

Udział studentów Kierunku Logistyka i Specjalności Zarzadzanie Logistyka w Międzynarodowych Targach Logistyki Magazynowej – INTRALOGISTICA POLAND EXPO w podwarszawskim Nadarzynie.
https://www.instagram.com/p/C2hkklDKLmY/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eJYauVCNm7E64HLU8UwFs2ZvgEfVTuEyctsYRAdVt38foF82YNP2ELdFss7W4qZ5l&id=100093250383641


Katedra Logistyki i Transportu wraz z Logistycznym Kołem Naukowym Terminal zorganizowała międzywydziałowe spotkanie studentów zrzeszonych w organizacjach studenckich Uniwersytetu Kaliskiego
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid02yXUD44kHDRcrBcd1LP3Qu6RvwnNK2Vv6wwxx95X3iFtHbLoczqa5VDQeSFJcbmKel
https://www.instagram.com/p/C20NWyYLnJN/


Wizyta studyjna w ramach Młodzieżowych Misji Gospodarczych w firmie Adecon
https://www.facebook.com/mlodziezowemisjegospodarcze/posts/pfbid02Gw7vHtjGnDDYvssCBFE49bv3nSijrBcAui4AoJLdQraM3PnCD2NfYk3jMSjWhXU

Aktualności – 2023

Grudzień 2023

Wizyta studyjna studentów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid0T5eqPaybgDw8nWKfy85sFq2Zi37PgC8qFtW4Hm7N4SAZU4e4BbT4oBezE3dHUjJ4l
https://www.orlistaw.pl/orlistaw/


Katedra Logistyki i Transportu wraz z Logistycznym Kołem Naukowym Terminal partnerami Młodzieżowych Misji Gospodarczych
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid02rCRZBHKRzvXbaTyvha32arAWaFK5tin2aEAwHhgDJoe6bLbWUtCzrP839mJPVmhHl
https://www.facebook.com/mlodziezowemisjegospodarcze


Szkolenie dla studentów 3 roku specjalność zarządzanie logistyką z obsługi programu TransEu
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid02MMypudJnwsAWvnCvCCG3mqNzKQXqLBDppHKHHM6awgf3FyHtTqbuXrNZH5zxX1ojl
https://www.instagram.com/p/C0MMV7DqiNK/
https://www.trans.eu/pl/gielda-transportowa/


Wizyta studyjna studentów w Fabryce Volkswagen w Poznaniu.
https://www.instagram.com/p/C30IpHEq_xR/


Listopad 2023

Uroczyste rozpoczęcie Młodzieżowych Misjach Gospodarczych
https://uniwersytetkaliski.edu.pl/mlodziezowe-misje-gospodarcze-vi-edycja/


Organizacja warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu obsługi programu Easycargo
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid02e9UnfSevGmE7THvVJifF9dWwHWFbVEtZv7bJQ6x5wMZzE7otVYtkv6LTrq6F9gUTl
https://www.easycargo3d.com/pl/


Październik 2023

Z cyklu wykład z praktykiem – „Logistyczny cykl życia odpadów i nadzór nad nimi” firma EKO z Kalisza
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GjKpx1DcWtFSXSN2NJbYay9R2PcHjYiL23Vtn1MqXLwpfk76rHcCZjAJoNPQ32zUl&id=100093250383641


Lipiec 2023

Szkolenie pracowników katedry z zakresu obsługi programu SAP University Alliances Programme
https://www.instagram.com/p/C30IpHEq_xR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==


Maj 2023

Wizyta studyjna w firmie Colian
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid03boc82MJRkqGoAkRBj2eAeuJuRzncToAiJkSZUQ9XtjxLVRymaNGmAemxAGY5KDBl


Kwiecień 2023

Zawarcie porozumień o współpracy z firmami
https://uniwersytetkaliski.edu.pl/logistyka-nowy-kierunek-w-akademii-kaliskiej-na-praktyki-i-staze-przyjma-studentow-renomowane-firmy/
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid02BYzjvxn5yy3ZTbdrEqDRabiFqzcj663g5unXGayX9Ja12tuGZnaUfTpf6YARmwQcl
https://adecon.eu/
https://chenczkegroup.pl/
https://www.colianlogistic.pl/pl/
https://pl.dmgmori.com/firma/lokalizacje/zaklady-produkcyjne/pleszew
https://eko.kalisz.pl/
https://geodis.com/pl/
https://www.konveyor.com/poland.asp
https://www.nestle.pl/
https://polska.raben-group.com/
https://wodociagi-kalisz.pl/


Organizacja Dnia Logistyki
https://www.facebook.com/uniwersytetkaliski/posts/pfbid0XMtR51rE2BtY25YmbKRomWXjz5xbbFzDUeZBtyHoJPqEBvDuwmJquVRQnvmRFBZGl?locale=pl_PL


Marzec 2023

Z cyklu spotkania z praktykiem
Wykład głównego specjalista d.s. zarządzania projektami – firma Adecon

https://adecon.eu/


Luty 2023

Z cyklu spotkania z praktykiem
Wykład Kierownika działu spedycji krajowej i zagranicznej – Colian Logistic

https://www.colianlogistic.pl/pl/


Styczeń 2023

Z cyklu spotkania z praktykiem
Wykład dyrektora firmy Konveyor Polska – Pawła Sambora

https://www.konveyor.com/poland.asp
https://uniwersytetkaliski.edu.pl/spotkanie-z-praktykiem/