• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ponad 30 osobowa grupa studentów z Wydziału Nauk Społecznych zwiedziła Zakłada Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć instalację fermentacji przetwarzającą selektywne odpady biodegradowalne na biogaz oraz wyposażoną w nowoczesne urządzenia technologiczne instalację do sortowania odpadów.  W wycieczce brali udział studenci z Koła Naukowego SONADAŻ oraz TERMINAL.

W trakcie wykładu wygłoszonego przez z-cę dyrektora ZUOK Piotra Szewczyka studenci poznali historię i przedmiot działalności zakładu oraz trendy w zakresie fermentacji odpadów w Polsce. Ważnym aspektem prelekcji było omówienie wytycznych jak we właściwy sposób segregować odpady oraz jakie korzyści przynosi przetwarzanie odpadów.

Podczas zwiedzania zakładu padło wiele ciekawych pytań  ze strony studentów dotyczących zagadnień z obszaru logistyki zarządzania odpadami , ekologii oraz alternatywnych źródeł biopaliw. Studenci  byli pod dużym wrażeniem nowoczesnego obiektu.

Organizatorem wizyty studyjnej była mgr Małgorzata Spychalska-dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we współpracy z Katedrą Logistyki i Transportu. Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szewczykowi za pomoc w organizacji wycieczki i praktyczną  dawkę wiedzy!

To była inspirująca podróż w świat biznesu.