• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 07.06.2024 r. w Gołuchowskim Ośrodku Turystyki i Sportu odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w których uczestniczyli studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe Uniwersytetu Kaliskiego.

Celem zorganizowanych zajęć było pozyskanie przez studentów wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa a także nabycie umiejętności praktycznych związanych z pracą tych podmiotów. Organizowane zajęcia pozwoliły również ukazać uczestnikom interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa z jednoczesnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, które determinują potrzebę podejmowania działań zmierzających do jego zapewnienia.

W ramach zorganizowanych zajęć studenci podzieleni zostali na grupy i rozpoczęli zajęcia praktyczne pod czujnym okiem poszczególnych podmiotów je realizujących.

W ramach zajęć studenci mieli możliwość zamienić się w funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Żołnierzy, Płetwonurków, Ratowników Medycznych i Wodnych, opiekunów psów tropiących i ratowniczych i inne osoby, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Wykonywali czynności takie jak, m.in. zwijanie i rozwijanie linii gaśniczej, wytworzenie zasłony wodnej w postaci kurtyny wodnej, ratowanie osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym z uwzględnieniem rozcinania samochodu przy pomocy sprzętu ratowniczego holmatro, nauka pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia krwotoków, np. spowodowanych raną postrzałową (z wykorzystaniem trenażera do ran i sztucznej krwi) oraz w sytuacji zakrztuszeń (z wykorzystaniem kamizelki do zakrztuszeń), nauka i uczestnictwo w wojskowej musztrze, nauka obsługi inżynieryjnych robotów wojskowych, nauka nurkowania i pomocy osobie tonącej. Uczestnicy poznali również tajniki związane ze szkoleniem psów tropiących i ratowniczych. Mieli możliwość poznania i wydawania komend takim psom, a także uczestniczyli w zajęciach praktycznych związanych z ratowaniem człowieka oraz próbą ucieczki przed psem policyjnym. Ponadto uczestnicy wysłuchali prelekcji funkcjonariuszy policji z zakresu bezpieczeństwa oraz dzięki alkogooglom mogli przekonać się jak zachowuje się człowiek znajdujący się pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Studenci skorzystali również z okazji poznania sprzętu będącego do dyspozycji ratowników wodnych (np. pas ratowniczy węgorz, bojka ratownicza, koło ratownicze, plecak ratowniczy, pagaj, kołowrót ratowniczy, kamizelki ratownicze, rzutka ratownicza) i możliwości popływania po gołuchowskim jeziorze łodzią lub kajakiem.