• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 17 czerwca 2024 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa w gospodarce” zorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych UK. Podczas obrad będzie można wysłuchać wystąpienia dotyczącego roli Prokuratorii Generalnej w ochronie interesów Skarbu Państwa, a także prelekcji, w których prawnicy-praktycy przybliżą regulacje na pograniczu prawa, gospodarki i biznesu oraz mediacji w ochronie własności intelektualnej.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.30  w Instytucie Inżynierii Mechanicznej w Kaliszu, ul. Poznańska 201-205. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy


Program Konferencji, rozpoczęcie godz. 10:30

Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych Gości

Słowo wstępne:  JM Rektor Uniwersytetu Kaliskiego Prof. dr hab. Andrzej Wojtyła

Prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UK

Panel I   10.45 – 11.45

Przewodniczący: Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski

Sz. P. Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Rola Prokuratorii Generalnej w ochronie interesów Skarbu Państwa

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski, Uniwersytet Kaliski, Instytut Nauk Prawnych

Prawo w biznesie

Prof. dr hab. Marek Szewczyk, Uniwersytet Kaliski, Instytut Nauk Prawnych

Konstytucyjność regulacji prawnych w przedmiocie wyceny nieruchomości

11.45 – 12.00  Dyskusja

12.00 – 12.20  Przerwa kawowa

Panel II   12.20 – 13.20

Przewodnicząca: Prof. UK dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska

Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu Michał Włodarek, Uniwersytet Kaliski, Instytut Nauk Prawnych

Upadłość konsumencka

Dr Andrzej Gadkowski, Uniwersytet Kaliski – Instytut Nauk Prawnych, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w Genewie

Mediacja w ochronie własności intelektualnej w wymiarze międzynarodowym

Prof. UK dr Józef Kolański, Uniwersytet Kaliski – Instytut Nauk Prawnych, Dr Agnieszka Konieczna, Kancelaria Komornicza Kalisz

Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości

13.20 – 13.40  Dyskusja i podsumowanie Konferencji


Komitet Naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Zastępca Przewodniczącego: Prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk

dr Adam Plichta


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: Prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk

Dr Aleksandra Głowacka