• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Prawie 150 uczniów wzięło udział w kolejnych seminariach i warsztatach, realizowanych przez Uniwersytet Kaliski w ramach programu #młodzi#zdrowi. Na przełomie stycznia i lutego w uczelni gościła młodzież z Technikum św. Józefa w Kaliszu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach zajęć pn. “Toksykologia, leki, dragi, dopki i inne wynalazki”, młodzież z technikum uczyła się m.in. udzielania pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia po zażyciu substancji odurzającej, a także miała okazję wysłuchać wykładu wyjątkowego toksykologa, dr. Eryka Matuszkiewicza. – Podczas spotkań z młodymi ludźmi staram się mówić o narkotykach wszystko to, czego nie powie im diler – przyznał lekarz i naukowiec.

Spotkanie zatytułowane “Smarfon do nosa czy nos do smartfona – zdrowe nawyki bez bólu i skrzywienia”, poświęcono z kolei wadom postawy spowodowanym ciągłym wpatrywaniem się w ekran smartfona. Podczas intensywnych warsztatów uczniowie „Ekonomika” otrzymali dokładny instruktaż ćwiczeń korekcyjnych dla wad postawy, kolan i stóp, a na zakończenie – przydatne do ćwiczeń gadżety.

Kolejna grupa młodych ludzi, tym razem z Ostrowa Wielkopolskiego, wzięła udział w zajęciach ”Mistrzowie Sztuk Promiennych. Elektroradiolog – oczy medycyny”. Goście mieli okazję poznać tajniki pracy elektroradiologa, a także zwiedzić pracownie w Ośrodku Radioterapii.

Były to już kolejne wykłady i warsztaty w ramach projektu #młodzi#zdrowi, który realizuje Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego. – Celem projektu jest popularyzacja nauki i promocja zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. Jako środowisko akademickie podejmujemy odpowiedzialność za edukację społeczeństwa oraz kształtowanie zdrowych nawyków i świadomości w zakresie żywienia, aktywności fizycznej, a także profilaktyki chorób cywilizacyjnych – mówi prodziekan ds. studenckich dr inż.  Małgorzata Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego.

Projekt skierowany jest do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i rodziców. W sumie weźmie w nim udział 600 uczniów. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na realizację zadania Uniwersytet Kaliski pozyskał wsparcie finansowe z budżetu państwa, w ramach programu ,,Społeczna odpowiedzialność nauki II – popularyzacja nauki”.

„Oczom medycyny”, czyli eletroradiologii oraz wadom postawy z powodu nadużywania smartfonów poświęcono pierwsze spotkania warsztatowo-wykładowe w ramach projektu #młodzi#zdrowi. 13 grudnia gośćmi Uniwersytetu Kaliskiego, który realizuje to przedsięwzięcie, byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu.

 „Smartfon do nosa, czy nos do smartfona” – pod takim hasłem przy ul. Poznańskiej odbyło się spotkanie dla uczniów kaliskiej „Ósemki”. Dyskutowano o narastającym problemie wad postawy wśród dzieci i młodzieży, spowodowanych przez długie godziny spędzone nad telefonem. Po wykładzie przyszedł czas na warsztaty i praktyczne wskazówki dla uczestników. Młodzież otrzymała od studentów szczegółowy instruktaż ćwiczeń korekcyjnych dla wad postawy, kolan i stóp, a na zakończenie broszury oraz pamiątkowe, przydatne w ćwiczeniach gadżety.

Tymczasem ich starsi koledzy z I LO gościli w Ośrodku Radioterapii przy ul. Kaszubskiej. Wykład poświęcony elektroradiologii poprowadzili mgr Grzegorz Jędroszek oraz mgr Sandra Kubicka-Dziurdzia. Wykładowcy omówili wymagania stawiane przez kandydatami na ten kierunek, możliwe ścieżki rozwoju i poszczególne pracownie, które zaprezentowano później w części praktycznej. Licealiści zwiedzili m.in. pracownię mammograficzną i tomografii komputerowej, obejrzeli symulator i akcelerator, mieli okazję przymierzyć osłony ołowiane i poznać działanie licznika Geigera Mullera.

Projektu #młodzi#zdrowi skierowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Celem Uniwersytetu Kaliskiego, który realizuje to przedsięwzięcie jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Przed nami jeszcze 11 spotkać wykładowo-warsztatowych poświęconych m.in. skutkom medycyny estetycznej, pielęgnacji skóry czy dietetyce. W sumie weźmie w nich udział 600 uczniów z regionu.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a na realizację zadania uczelnia pozyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.

Blisko 120 nauczycieli i rodziców wzięło udział w seminarium “Samoakceptacja jako determinant przyszłych zachowań”, poświęconym wpływowi relacji rodzinnych na poczucie własnej wartości u dzieci. Spotkaniem, które odbyło się 20 listopada w Collegium Medicum, Uniwersytet Kaliski zainaugurował projekt #młodzi#zdrowi, którym objętych zostanie 600 uczniów z regionu. Przed nimi szereg wykładów i warsztatów dotyczących m.in. używek, skutków medycyny estetycznej i nadużywania smartfonów, profilaktyki raka piersi czy dietetyki.

Projekt realizowany przez Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego, skierowany jest do młodzieży. Tematyka zajęć ma im uświadomić, jak istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie mają nasze zachowania.

– To styl życia to regularne działania, nawyki i codzienne przyzwyczajenia, które nie są obojętne z punktu widzenia zdrowia – podkreśla kierownik projektu dr inż.  Małgorzata Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego, prodziekan Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu. – Do najczęstszych szkodliwych nawyków i niebezpiecznych trendów młodzieży należą: picie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie narkotyków, diety “cud”, spożywanie fast-foodów jako jedzenia kulturowego – młodzieżowego, spędzanie większości wolnego czasu z telefonem, tabletem czy laptopem w wirtualnej rzeczywistości i mediach społecznościowych, a także lekceważenie pierwszych objawów chorobowych, bo młodym osobom często wydaje się, że choroby ich nie dotyczą.

Wszystkim tym problemom poświęcone będą wykłady oraz warsztaty, w których udział weźmie łącznie 600 uczniów z regionu. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się: “Toksykologia, leki, dragi, dopki i inne wynalazki” (podczas warsztatów młodzież uczyć się będzie wykorzystania AED oraz postępowania z pacjentem w przypadku krwotoku, drgawek, po zażyciu narkotyków, leków, dopalaczy czy alkoholu); “Smarfon do nosa czy nos do smartfona – zdrowe nawyki bez bólu i skrzywienia” (warsztaty obejmą pokaz ćwiczeń korekcyjnych wzmacniających mięśnie grzbietu i przeciwdziałających postawie smartfonowej); “Moda na zdrowe i estetyczne piersi- interdyscyplinarne podejście do profilaktyki raka piersi u młodych kobiet” (warsztaty obejmować będą naukę samobadania piersi, jako skutecznej i taniej profilaktyki), a także “Prawidłowa pielęgnacja podstawą zdrowej skóry. Pomyśl zanim zaczniesz – zabiegi medycyny estetycznej a skutki uboczne” (uczniowie poznają sposoby diagnostyki skóry i jej pielęgnacji w praktyce, a także skutki uboczne coraz bardziej popularnych zabiegów upiększających). Ponadto przed uczestnikami wykład “Mistrzowie Sztuk Promiennych. Elektroradiolog – oczy medycyny” oraz warsztaty: pokaz pracowni akceleratorowej, tomografii komputerowej, symulatora czy mammograficznej, zapoznanie z pracą elektroradiologa oraz znaczeniem radiologii we współczesnej medycynie. Z kolei w ramach spotkania “Wpływ diety i żywności wygodnej na zdrowie młodzieży”, młodzież uczyć się badanie ciśnienia, wagi i masy ciała (BMI), otrzyma także wskazówki dietetyczne, których celem jest zwiększenie świadomości młodzieży, jak wielką rolę w życiu ma dieta i jak to, co jemy i jak jemy przekłada się na nasze zdrowie i urodę.

– Podczas każdego spotkania przeprowadzane będą pre i post-testy badające stan wejścia i wyjścia odnośnie wiedzy w danym temacie. Uczestnicy zostaną poproszeni w teście o wskazanie, co ich zdaniem jest dla największym zagrożeniem dla zdrowia – dodaje dr inż. Małgorzata Kowalczyk.  

Projekt zainaugurowano 20 listopada w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej, a seminarium pn. „Samoakceptacja jako determinant przyszłych zachowań” poprowadziła psycholog kliniczny Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10 w Kaliszu. Swój wykład poświęciła m.in. więziom z matką jako podstawie myślenia o sobie i samoakceptacji, emocjom dzieci, buntowi nastolatków, przyzwalaniu na bycie sobą i w końcu wypuszczaniu dzieci w dorosłość. W spotkaniu wzięło udział blisko 120 nauczycieli i rodziców.

Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie również seminarium, tym razem na temat wpływu wiedzy naukowej na przyszłe wybory życiowe młodzieży. W ramach podsumowania projektu zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych pre i post-testów.

Projekt #młodzi#zdrowi realizowany będzie przez 15 miesięcy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a na realizację zadania uczelnia pozyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 132 600 zł, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.