• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Widzimy więcej, pomagamy bardziej!
Są lekarze. Są maszyny i specjalistyczne sprzęty. I są też inżynierzy. Co ich łączy? Widzą więcej! Ale przede wszystkim – widzą wspólny cel: ratowanie życia i zdrowia oraz poprawa jakości opieki medycznej. Ci ostatni to cisi bohaterowie, którzy dzięki ogromnej wiedzy i nowoczesnym technologiom, są w stanie tworzyć rozwiązania i maszyny, które niosą faktyczną pomoc. I dzięki nowoczesnym technologiom – widzą więcej i są w stanie pomagać bardziej. 

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ogłasza uruchomienie nowego programu studiów – Inżynierii Technologii Medycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia. Dołącz do grona tych, którzy widzą więcej!

Technologia i medycyna – połączenie idealne 
Program ten, zatwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, łączy nowoczesne technologie z medycyną, przygotowując studentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze medycznym. Studenci będą mieli możliwość zgłębiania najnowszych technologii stosowanych w medycynie, w tym sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, a także technik diagnostycznych i inżynierii biomedycznej. Dzięki silnemu naciskowi na praktyczne zastosowania program oferuje szeroki zakres zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe, które pozwolą zdobyć realne doświadczenie w branży.

Przyszłość medycyny to Twoja przyszłość 
Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w medycynie. Absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w firmach medycznych, laboratoriach badawczych, szpitalach oraz w sektorze biotechnologicznym. Program zapewnia również solidne podstawy teoretyczne z zakresu inżynierii mechanicznej, informatyki technicznej oraz nauk o zdrowiu. Studenci zdobędą kompetencje z zakresu projektowania i wdrażania urządzeń medycznych, anatomii, biologii, technologii internetowych i aplikacji mobilnych w medycynie, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w diagnostyce medycznej, przetwarzania i analizy obrazów oraz baz danych, a także ochrony danych i bezpieczeństwa systemów medycznych.

Oferujemy więcej!
W tym roku kierunek objęty jest projektem „Nowoczesne kształcenie na potrzeby polskiej gospodarki”. W ramach tego programu studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych, nieodpłatnych aktywnościach, takich jak specjalistyczne szkolenia branżowe, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach branżowych, wyjazdy na wizyty studyjne, konferencje, uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez praktyków, zajęcia wyrównawcze oraz warsztaty indywidualne i grupowe obejmujące m.in. tematykę motywacji do kształcenia, oraz budowania poczucia własnej wartości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania na studia na Uniwersytecie Kaliskim, gdzie kształcimy przyszłych liderów innowacji w medycynie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz program studiów dostępne są na stronie internetowej uczelni. 

Działamy, bo widzimy potrzebę zmian. I widzimy więcej!