• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Zestawienie logotypów NCBR​ - POWER

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Akademii Kaliskiej i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,
 • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
 • wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in. zapewnienie wsparcia w postaci tłumacza migowego dla 4 studentów z niepełnosprawnościami oraz pomocy dydaktycznych dla 69 studentów,
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności  wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 24 osób.

WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1

Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności – 1

Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje:

– dydaktyczne – 32

– zarządcze – 10

Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje komp. w zakresie edukacji włączającej -54

Liczba pracowników kadry administracyjnej, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie innym niż zarządzanie uczelnią – 12


Projekt na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. z kaliską Fundacją Bread of Life oraz Fundacją Mocni Miłością.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  

4 051 376,40 zł

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 

3 414 500,03 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2021 – 30.09.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna II.

HARMONOGRAM WSPARCIA:

LpTytuł szkoleniaMiejsceIlość osóbTermin
1Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1224 WRZEŚNIA 2021
2Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1228 WRZEŚNIA 2021
3Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1212 PAŹDZIERNIKA 2021
4Kurs języka migowego dla kadry administracyjnej, zarządzającej i dydaktycznejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy  Świat 4
62-800 Kalisz, sala numer 42
Terminy (PDF)
5Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie styczeń – kwiecień 2022
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)
6Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1225 marca 2022
7Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 
ONLINE1231 marca 2022
8Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie
maj – sierpień 2022
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)
9Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie
wrzesień – grudzień 2022
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)
10Prosty język w administracji uczelnianej. Tworzenie przejrzystych treściAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz, sala numer 34
107 listopada 2022
11Prosty język w administracji uczelnianej. Tworzenie przejrzystych treściAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz, sala numer 34
1017 listopada 2022
12Prosty język w administracji uczelnianej. Tworzenie przejrzystych treściAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz, sala numer 34
1520 stycznia 2023
13Obsługa Systemu Dziekanatowego dla kadry administracyjnej i zarządzającejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1230-31.03.2023
14Obsługa Systemu Dziekanatowego dla kadry administracyjnej i zarządzającejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1223-24.05.2023
15Obsługa Platformy Edukacyjnej dla kadry administracyjnej i zarządzającejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1225-26.05.2023
16Obsługa Systemu Dziekanatowego dla kadry administracyjnej i zarządzającej będącej administratorami systemuAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1231.05.2023 – 02.06.2023
17Obsługa Platformy Edukacyjnej dla kadry dydaktycznejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1219-21.06.2023
18Obsługa Platformy Edukacyjnej dla kadry dydaktycznejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 32
1219-21.06.2023
19Obsługa Platformy Edukacyjnej dla kadry dydaktycznejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Budynek Collegium Novum
sala numer 102
1222-23.06.2023 i 26.06.2023

OGŁOSZENIA

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE