• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Dokumenty do pobrania:

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

mgr Karolina Glapińska
tel.: +48 62 767 95 26
email: inb@uniwersytetkaliski.edu.pl

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Helena Weber
tel.: +48 62 767 95 59
email: h.weber@uniwersytetkaliski.edu.pl

lub

mgr Agnieszka Nowak
tel: +48 62 767 95 51
email: a.nowak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Kontakt dla Kandydatów zainteresowanych kursem wybranego nowożytnego języka obcego z możliwością uzyskania zaświadczenia poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej B2.

mgr Dorota Jurek
tel: +48 62 767 95 20
email: d.jurek@uniwersytetkaliski.edu.pl